1ο δελτίο ΓΠ - ΠΥΡΑΛΙΔΑ για την καλλιέργεια της πιπεριάς

Εκτύπωση

 

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΠΥΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis)


 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Εντομοκτόνα)