ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 4ο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Ξάνθης έτους 2014 (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι)

Εκτύπωση

4ο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Ξάνθης έτους 2014 (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι)