Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Εκτύπωση

 

Δελτίο Τύπου                                                                         Έγγραφο Υπουργείου