ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη ψηφιακής υπηρεσίας μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων)

Εκτύπωση

Έναρξη ψηφιακής υπηρεσίας μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων)